familie opstellingen
familie opstellingen organisatie opstellingen persoonlijke groei

Opstellingen: Een Ontdekkingsreis naar Verbinding en Heling

Mar 07, 2024

Opstellingen, een krachtige methode, biedt een diepgaand inzicht in de verborgen dynamieken binnen systemen. Deze benadering gaat verder dan traditionele therapieën en biedt een unieke manier om de onderliggende oorzaken van emotionele blokkades en conflicten binnen systemen zoals families te begrijpen en te helen. In dit artikel duiken we in de wereld van familieopstellingen, de filosofie erachter, hoe het werkt, en welke voordelen het kan bieden voor persoonlijke groei en heling.

I. De Filosofie van Familieopstellingen

Op het fundament van familieopstellingen rust een diepgewortelde filosofie die gebaseerd is op het idee dat familiesystemen een collectieve ziel hebben. Al in de 12e eeuw werd systemisch gewerkt. De Duitse psychotherapeut Bert Hellinger heeft afgelopen eeuw veel gewerkt met deze onzichtbare dynamieken en verbindingen die bestaan tussen familieleden. Een onzichtbaar netwerk dat van generatie op generatie wordt doorgegeven. Deze dynamieken kunnen positieve invloeden hebben, maar ze kunnen ook leiden tot onopgeloste problemen, trauma's en conflicten die de gezondheid van het systeem beïnvloeden.

Het systeem van 'de orde van de liefde', wat inhoudt dat er een natuurlijke balans en orde moet zijn binnen een systeem anders stroomt het niet en komen er blokkades. Wanneer deze orde verstoord is, bijvoorbeeld door uitgesloten familieleden, geheimen of onuitgesproken trauma's, kunnen er verstoringen ontstaan die van invloed zijn op het emotionele welzijn van individuele leden. Dit kan zijn weerga hebben zelfs op generaties later.

II. Hoe Werken Familieopstellingen?

Familieopstellingen worden vaak uitgevoerd in groepssessies, maar kunnen ook individueel plaatsvinden. Deelnemers worden uitgenodigd om hun familieleden te representeren of om zelf een opstelling te ervaren. De therapeut begeleidt de sessie en plaatst de deelnemers intuïtief in de ruimte om de dynamiek van het familiesysteem zichtbaar te maken.

De opstelling begint met het kiezen van representanten voor de familieleden, inclusief de cliënt zelf. Door middel van subtiele aanpassingen in de opstelling kunnen deelnemers fysieke en emotionele gewaarwordingen ervaren die inzicht geven in de onderliggende dynamieken. Het doel is om onbewuste patronen, verstrikkingen en verstoringen in het systeem aan het licht te brengen en op te lossen.

III. De Kracht van Systemische Heling

Een van de opvallende aspecten van familieopstellingen is het vermogen om systemische heling te faciliteren. Door bewustwording van de verstoringen in het familiesysteem en het erkennen van onopgeloste trauma's, kunnen deelnemers de eerste stappen zetten naar genezing. Dit bewustwordingsproces is vaak emotioneel intens, maar het opent de deur naar vergeving, acceptatie en loslaten.

Familieopstellingen bieden ook de mogelijkheid om gevoelens van schuld, loyaliteit en onzichtbare lasten te herkennen en te doorbreken. Cliënten ontdekken vaak dat ze bepaalde patronen of gedragingen hebben overgenomen van vorige generaties, en het bewustzijn daarvan geeft hen de vrijheid om nieuwe keuzes te maken.

IV. Toepassingen in Diverse Gebieden

Hoewel familieopstellingen oorspronkelijk worden gebruikt voor psychotherapeutische doeleinden, gebruik ik de methode op verschillende gebieden van persoonlijke ontwikkeling en welzijn. Hier zijn enkele toepassingen:

Persoonlijke Ontwikkeling: Familieopstellingen kunnen dienen als een krachtig hulpmiddel voor persoonlijke groei en zelfontdekking. Door inzicht te krijgen in de diepere lagen van familiedynamieken, kunnen individuen obstakels overwinnen en hun volledige potentieel omarmen.

Relaties: De methode kan worden toegepast om conflicten en spanningen binnen relaties te begrijpen en te transformeren. Het onthult vaak onderliggende patronen die herhaald worden in romantische relaties, vriendschappen en collegiale verhoudingen.

Organisaties: Opstellingen vinden ook hun weg naar de zakelijke wereld, waar ze worden gebruikt om team dynamieken, leiderschapskwesties en organisatorische uitdagingen te onderzoeken. Door de onderliggende patronen te begrijpen, kunnen organisaties streven naar een gezondere werkomgeving.

V. Kritiek en Controverses

Hoewel familieopstellingen aanzienlijke positieve resultaten hebben opgeleverd voor veel mensen, is het belangrijk om de kritiek en controverses die ermee gepaard gaan, te bespreken. Sommige maken zich zorgen over de mogelijke manipulatie van deelnemers door de therapeut of de groep. Andere sceptici wijzen op het gebrek aan wetenschappelijk bewijs en de subjectiviteit van de methode. Echter een onderstroom valt wetenschappelijk (nog) niet te bewijzen. Zelfs als de resultaten uitmuntend zijn, is dit niet iets wat wetenschappelijk bewezen kan of moet worden. 

Steeds meer mensen realiseren zich dat we onderdeel van een groter geheel zijn. Door dat te beseffen gaat er al langzaam een grotere wereld open. Uiteraard getuigen ook de vele positieve ervaringen van deelnemers van de waarde van deze benadering. Uit eigen expertise kan ik mededelen dat ik al veel personen hiermee heb geheald.

Mijn ervaring is vooral dat de systemische werking 100% werkt of resultaat krijgt als de coach of therapeut getraind is in de systemische liefde. Daarnaast dient de therapeut voor minimaal 75% vrij te zijn van eigen ballast. Is dit niet het geval dan heeft cliënt en/of de deelnemers last van elkaars spiegelneuronen of eigen patronen worden getriggerd. Hierdoor kan een verkeerde interpretatie gegeven worden en is healing een langere of verkeerde weg. Voor echte healing zoek je best een gecertificeerde therapeut. Belangrijkste ingrediënt is dat je werkt met een therapeut die weet hoe de stroom van de orde van de liefde werkt. In deze blog vertel ik je daar meer over. 

VI. Conclusie: Een Reis naar Verbinding en Heling

Familieopstellingen bieden een fascinerende reis naar de diepere lagen van onze familiegeschiedenis en de impact ervan op ons huidige welzijn. Door de filosofie van 'orde van de liefde' te omarmen en de verstoringen in familiedynamieken aan te pakken, opent deze methode de deur naar heling, acceptatie en persoonlijke groei.

De impact van familieopstellingen strekt zich uit tot persoonlijke ontwikkeling, het begrijpen van relaties en zelfs toepassingen binnen organisaties. Als je op zoek bent naar een diepgaande ontdekkingsreis naar verbinding en heling, overweeg dan de mogelijkheid om deel te nemen aan een sessie familieopstelling onder professionele begeleiding. Het kan de poort openen naar een dieper begrip van jezelf, jouw relaties en een pad naar emotioneel welzijn en persoonlijke groei.

Neem contact met ons op, als je een sessie wilt inplannen. Kijk ook in de agenda wanneer de volgende sessie is. Word lid van InspireMe voor meer informatie over healing en persoonlijke groei.

In mijn programma YOU GROW, YOU GO leer ik je in een kort traject bewuster van jezelf te worden en kom je dichter bij je eigen kern. Leren leven en leiden vanuit je essentie, met je eigen innerlijke kracht. Dan ben je in staat te transformeren.

Lees Meer