authentiek leiderschap transformatie

Het Belang van de Zonnewende 21 juni en de volle maan 22 juni 2024

Jun 22, 2024

Een Nieuw Seizoen van Verandering en Groei: Het Belang van de Zonnewende 21 juni en de volle maan 22 juni 2024

De zonnewende is het moment dat alle energielijnen van de aarde in harmonie komen. Even kun je dat, als je er gevoelig voor bent, voelen. Het is het spreekwoordelijke gezegde, HEAVEN ON EARTH. Belangrijker nog is dat de zonnewendes en equinoxen uitstekende momenten zijn om terug te kijken op de afgelopen 90 dagen en wat er is begonnen in deze periode. Het is een tijd om te reflecteren op nieuwe groei en veranderingen, evenals tekenen van wat er eindigt en zich nieuw aandient. Deze momenten markeren belangrijke punten van heroriëntatie, of het nu gaat om emotionele zelfzorg op het noordelijk halfrond of om persoonlijke kracht op het zuidelijk halfrond.

De komende 90 dagen bieden een gelegenheid om beslissingen te nemen, te handhaven, uit te drukken, te stabiliseren en te werken aan veranderingen. Deze "hitlijsten" voltrekken tijdens de herfstequinox (22-9), of de komst van de lente als je aan de andere kant van de wereld bent. De energieën en patronen van deze tijd bieden wegwijzers voor wat ons te wachten staat in de komende maanden. Normaliter deel ik deze informatie niet, maar gezien de relevantie ervan, nu wel! En dat is het feit dat Pluto nu voor het eerst in Waterman staat. Weet je wel, het Aquarius tijdperk waar veel over gesproken wordt. Pluto is de heerser van radicale verandering en de dood. Wat op meerdere lagen zichtbaar wordt, is het loslaten van al het oude dat onbezield is geworden door het najagen van (materiële) rijkdom. Het leven schreeuwt meer en meer om bezieling en vernieuwing, het belooft het sterven van het oude en de geboorte van een compleet nieuwe basis van het leven. Hoewel inmiddels al lang bekend is dat het een nieuwe tijd, een nieuwe manier is, breken we steeds meer door naar de andere kant. Het ontvouwende hogere bewustzijn. 

Lees in deze blog wat je kunt verwachten en doe je voordeel ermee. Wil je meer weten, download dan ook het E-book voor meer info

Patronen van Verandering

Zoals het in de hemel staat geschreven zal dit seizoen, een periode van drie maanden, een tijd van veel actie zijn. Hierbij is sprake van overwicht op het actiegerichte materiële en verminderde focus op het emotioneel-sociale en individueel-mentale en spirituele niveau. Dus veel  activiteit waarbij er een balans is tussen actie, emotionele, mentale en spirituele focus. Er is een overheersing van elementen die gevoelens van warmte en gevoeligheid bevorderen, terwijl de dynamische en vurige energie wat minder prominent aanwezig is. Dit zal zorgen voor een iets warmer seizoen met een nadruk op emoties en relaties.

We bevinden ons in een periode van bewustzijn over wat we hebben en wat we missen. Beschouw dit seizoen als een "kosmische pauze", het roept ons op om alert te zijn en klaar om te handelen zonder in paniek te raken vanwege onzekerheid over de toekomst omdat je niet weet wat je te wachten staat. Chaos en vernieuwing is maximaal voor vele.  

Symboliek van de Zonnewende

Tijdens deze zonnewende zien we een focus op toekomstgericht handelen, het vergaren van kennis, en imitatie of creatie, -afhankelijk in hoeverre je al los bent van het ego,- als een manier om nieuwe expressievormen te ontdekken. Het is een tijd om beslissingen te nemen met het oog op de toekomst, rekening houdend met het grotere geheel en de lange termijn. Dit seizoen kan worden gezien als een moment van introspectie en voorbereiding op wat komen gaat. Letterlijk je horizon verbreden, voorbij het bekende kijken. En nu is het zo dat de hemelse sferen zo zijn afgestemd dat het nu ook lukt, om de hoek te kijken. Daar waar het voorheen wellicht niet lukte voor je. Dat betekent dat je een helderder beeld van je toekomst of situaties kan krijgen, misschien door ingevingen of dromen. Ik noem het spirituele realisaties en ingevingen of openbaringen. 

Belangrijke Invloeden en Keuzes

Een van de belangrijkste aspecten van dit seizoen is het 'navigeren van splitsingen', op je weg, maar ook op wereldniveau. Dit kan betekenen dat we licht brengen in donkere tijden en hoop in tijden van hopeloosheid. Het is een tijd van belangrijke keuzes en veranderingen die invloed zullen hebben op ons leven. Kijk dus goed welke splitsing voor jou ontstaat en welke weg je kiest. Ga je voor de richtingsveranderingen? In de basis komt het neer op keuzes uit 2 tijdlijnen, angst vanuit het overlevingsmechanisme, slachtofferschap of liefde in de allerhoogste octaaf. 

TIP: Voordat je een keuze maakt, overzie je leven vanuit een vogelvlucht perspectief. Plaats jezelf boven je leven en analyseer. Zo voorkom je dat je opgeslokt wordt door alle emoties of energieën gebaseerd op het verleden die spelen. Neem afstand, overzie en pas je richting aan (r). 

Ben je bewust dat er snel schuldigen aangewezen worden. Dat is een oeroude ego tactiek, die ingesleten is in ons onbewuste gedrag. We wijzen schuldigen aan, zodat we een verklaring hebben voor de chaos, dan hebben we het goed gepraat voor de mind. Dat was vroeger zo met heksen. Dat ervaar je nu zo misschien in je eigen leven, ongeacht het onderwerp of issue. Emoties als frustratie en boosheid projecteren we op een ander. Lekker makkelijk voor jezelf. Zo hoef je niet jezelf aan te kijken. Maar je komt jezelf en het issue weer tegen als je dit doet. Deze angst, frustratie zit namelijk in jezelf. Ook al heeft die ander misschien een steekje laten vallen (in jouw ogen). Probeer in eerste instantie dus niet te oordelen, maar te begrijpen waarom de situatie zo is. Dat geeft je een andere kijk op de situatie. Laat het vooral niet leiden tot 'zelfannulering'. Dus als je het gevoel hebt dat je te snel gaat, of dat iets roekeloos is geworden, vertraag dan en kijk opnieuw naar jouw prioriteiten en verantwoordelijkheden. We hebben verplichtingen; sommige zijn we ontgroeid, andere kunnen we niet op de oude manier nakomen, en sommige vereisen alleen maar dat we niets doen dat ons vermogen zou kunnen belemmeren om aan die verplichtingen te voldoen.  

We kunnen veel leren en ontdekken tijdens deze periode. Er zullen momenten zijn van grote spirituele realisaties en mogelijkheden om onze relaties te verdiepen en te versterken. Dit seizoen biedt kansen om nieuwe ideeën en perspectieven te verkennen, terwijl we ook leren om los te laten wat ons niet langer dient. 

Wat is manifesteren vanuit de ziel

Het is iets magisch laten ontstaan vanuit co-creatie met het universum als we het denken los laten. Alles wat oude patronen zijn mag je los laten. Wat als je het leven creëert zonder te bedenken? De waarheid is weerbarstiger. Je echte verhaal onder ogen zien. Ontdekken wat je werkelijk komt bijdragen en te doen hebt. Dit vertalen en voelen. De vertaalslag maken wat in je leeft en dat naar buiten brengen. De energie die het met zich meebrengt en wat het draagt voor jou. Vol vertrouwen en overgave voel je je gedragen door het universum.  Dat lukt echter niet als we ons nog steeds laten leiden door de oude lagen die in ons zitten. Vooral als er nog getraumatiseerde lagen onder zitten. Want daardoor laat jij je onbewust nog sturen. Het is nu echt de tijd om te herinneren waarom je hier bent en jouw innerlijke visie te leven. Dicht bij jezelf blijven of dichtbij jezelf komen is de sleutel. Vrede in jouw hart creëren is de hoogste staat van liefde die je kunt ervaren.   

Praktische Aanpassingen en Groei

Het is belangrijk om praktisch en optimistisch te blijven terwijl we ons voorbereiden op de veranderingen die komen. Blijf alert op details en ben bereid om aanpassingen te maken. Dit seizoen vraagt namelijk om een balans tussen verantwoordelijkheid en zelfzorg. De zelfzorg zit hier vooral in de energie. Je levensenergie verhogen. Traumatische ervaringen liggen nog opgeslagen in jouw cellen en zorgen voor verstoringen. Het is een tijd om te vertragen als dat nodig is, en om prioriteiten en verantwoordelijkheden opnieuw te evalueren. Zeker als je ontdekt dat er illusies zijn waar je aan vast hebt gehouden. Je mag jezelf er van los maken. Vele voelen dit intens, anderen gaan er lichter doorheen. Als je gevoelig bent voor kosmische verschuivingen (dat is iets anders dan HSP, gevoeligheid in grote groepen) dan zul je dit goed merken. Alle ballast die in de weg zit om je pure essentie te leven wordt losgetrild. Vaak zijn dit nog voor jou onbewuste zaken, daardoor zit je meestal nog in ongeloof als het gebeurt. Daarnaast wordt de yin en yang energie in ons herstelt en dit is geen makkelijk proces. Dit vindt plaats zodat je in die 'nieuwe wereld' kunt leven. Je kunt het ook merken door even slechter slapen, warm-koud rillingen of lichte koorts, griep verschijnselen. Dit is geen spiriwiri. Dit staat uitgelijnd in de hemelse kosmos en alles is energie. Waardoor deze energie door ons heen beweegt. Of we nou willen of niet. Of je dit begrijpt of niet. Laat het geen tough cookie voor je worden 😊.

Een Seizoen van Initiatief en Ontdekking

Dit is een seizoen van initiërende ervaringen waarin we ons opnieuw afstemmen op grotere doelen en nieuwe horizonten. Door een andere afstemming van de yin- en yang energie in jezelf leren we ook anders te creëren. Het is een tijd om te communiceren, te verkennen, te luisteren en te leren. Door weloverwogen beslissingen te nemen en ons te richten op positiviteit, kunnen we productiviteit en vreugde vinden te midden van de uitdagingen of chaos. Met nieuwe energie je eigen visie ontdekken en waar maken. Het nieuwe is er nog niet, maar je kunt hier wel al vast aan werken. Het gaat erom dat je een andere koers vaart. Dit is overigens niet alleen op wereldniveau, maar ook op persoonlijk niveau. In familie of relaties, op werk.

Als dingen geen zin hebben, hoeft dat ook niet. Het enige dat telt, is weten hoe je je moet concentreren en je niet laat afleiden door de gekte in de atmosfeer. Wanneer we leren hoe we moedig door de irrationaliteit heen kunnen bewegen, worden we niet beïnvloed door de uiterlijke verstoringen. Iets van het lot voortduwen. En de energie op persoonlijk niveau kun je altijd ten goede voor jezelf in beweging brengen. Ik help je daar graag bij. 

Vooruitkijken naar de Toekomst

De bewegingen in de kosmos en invloeden markeren een nieuwe fase van transformatie. Dit seizoen vraagt om een praktische en optimistische benadering van de veranderingen die voor ons liggen. We staan op de drempel van een nieuwe manier van verbondenheid en bewustzijn. Je ontkomt er niet aan. Het enige wat nu telt is dat je steeds meer loslaat waardoor je lichter de toekomst in gaat en je innerlijke stroom op gang brengt. Het gaat hier om de yin energie (van binnenuit) helemaal te activeren. Dit is een proces wat gebeurt in ons lichaam. Wil je het proces versnellen, of kom je niet uit de lage energie, stroomt het even niet lekker, maak dan gerust een afspraak

Afsluitende Gedachten

Deze zonnewende markeert een nieuw seizoen voor het leven. Het is een tijd om angst en oude beperkingen los te laten en ons te richten op de zegeningen en mogelijkheden die voor ons liggen. Vertrouw op je verbinding met jezelf, anderen en de wereld terwijl we vooruitkijken naar een seizoen van groei en verandering. Er zijn tekens die nu in een hoofdkruis staan wat betekent dat er iets concreets vormgegeven mag worden. Een doel stellen en daar naar toe werken. Klopt je doel nog wel. Misschien ben je je richting een beetje kwijt en wordt het tijd om los te laten, schrappen en ruimte te maken voor het nieuwe. Het is de roep van de ziel. Soulswhispering. 

Wees op je gemak en optimistisch, terwijl je ontspant in afwachting van de volgende oproep tot groei. Hoewel het dus intens van tijd tot tijd kan worden (vooral eind aug en sept), is het geweldig om te weten waar het in het leven om draait. 

Vergeet niet om de stroom naar nieuwe ideeën en nieuwe perspectieven te voelen en niet vast te houden als je op de rem moet trappen. Begrijp en als je niet weet wat je moet doen, zorg dan dat je nieuwe informatie krijgt of een nieuw begrip krijgt van hoe je moet stromen. Dit is een seizoen van ontdekkingen op sociaal en emotioneel niveau, met het vermogen om groei en nieuw te genereren in donkere uren. 

Meer weten en zin om productief aan de slag te gaan met jouw hartsverlangen om bij je eigen hoogste expressie te komen?  Doe mee met de live dag; The source of life. Meld je vrijblijvend aan en je ontvangt snel meer informatie. 

 Geniet van de zomer!

In mijn programma YOU GROW, YOU GO leer ik je in een kort traject bewuster van jezelf te worden en kom je dichter bij je eigen kern. Leren leven en leiden vanuit je essentie, met je eigen innerlijke kracht. Dan ben je in staat te transformeren.

Lees Meer